UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM - je stále v platnosti

Katedra trestného práva oznamuje študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, že jednou s podmienok účasti pri obhajobe diplomových prác a bakalárskych prác je prezentácia práce, ktorú si prinesiete na USB kľúči.  Zoznam študentov a termíny  obhajob diplomových  aj bakalárskych prác budú zverejnené aj vo výučbe - Záverečné práce.

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. - vedúci katedry

                                                      

Posledná aktualizácia: 09.09.2020