UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

 

KONZULTAČNÉ HODINY - Letný semester 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 15.02.2021