Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2015

1minút, 27sekúnd


Bujňáková, M a kol.: Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky

Vojčík, P., Filičko, V. (eds): Ochrana osôb v európskom právnom prostredí
Zborník vedeckých prác


Babčák, V., Románová, A., Vojníková, I. (eds.): Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky – diel 1, diel 2
nekonferenčný zborník vedeckých prác

Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika V.
Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV-14-0598 “Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty”.

Šuleková, Ž., Čollák, J., Rostáš, D. (eds): Inštitúty práva obchodných spoločností, Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty
Zborník príspevkov z konferencie

Klučka, J., Elbert, Ľ.: Regionalism and Its Contribution to General International Law Scientific monograph (E-publikácia)

Klučka, J., Csach, K., Zavadová, D., Benko, R., Elbert, Ľ., Gregová Širicová, Ľ., Giertl, A.: Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo (E-publikácia)

Elbert, Ľ.: Rule of Law a medzinárodné právo (E-publikácia)


Čorba, J. (ed): Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.
Zborník príspevkov z konferencie


Giertl, A., Elbert, Ľ. (eds): Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva
Zborník príspevkov z VIII. ročníka študentského Sympózia z medzinárodného práva verejného konaného dňa 20.- 21. apríla 2015 v Danišovciach


Csach, K., Rostáš, D. (eds.): Orgány obchodných spoločností.
Zborník z II. študentského sympózia z obchodného práva


Študuj na UPJŠ