Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2018

1minút, 0sekúnd

Žuľová, J. a kol.: Spracúvanie osobných údajov zamestnanca podľa GDPR (analýza GDPR na pracovisku) /UNIBOOK/


Vojčík, P. – Koromház. P. – Vadas, E. (eds): Košické dni súkromného práva II., Recenzovaný zborník vedeckých prác


Dolobáč, M. – Seilerová, M.: Ochrana (duševného) zdravia v informačnom veku /UNIBOOK/


Dolobáč, M. – Seilerová, M. (eds.): Starostlivosť o zdravie zamestnancov /UNIBOOK/


Babčák, V., Popovič, A., Románová, A. (eds.): II. SLOVENSKO-ČESKÉ dni daňového práva, Daňové raje a zneužívanie daňového systému


Babčák, V. a kolektív: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)


Barinková, M. (ed.): Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca /UNIBOOK/


Mrázová, Ž. (ed.): Ochrana práv veriteľov v obchodných záväzkových vzťahoch /UNIBOOK/Becková D., Giertl A., (eds.): MIESTO, ÚLOHA A VÝZNAM VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA PRI ZABEZPEČOVANÍ PLNENIA ZÁVÄZKOV VYPLÝVAJÚCICH Z MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A EURÓPSKEHO PRÁVA

Prílohy

File File size
pdf zbornik_18_65 5 MB
pdf zbornik_59 1 MB
pdf zbornik_60 7 MB
pdf zbornik_61 4 MB
pdf zbornik_62 6 MB
pdf zbornik_63 8 MB
pdf zbornik_64 4 MB

Študuj na UPJŠ