UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

 KONZULTAČNÉ HODINY členov Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva

enlightened Na portáli unibook.upjs.sk boli zverejnené nové publikácie členov Ústavu MPaEP:

  • 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy
  • Návrh metodického postupu mimovládnych organizácií v prípade katastrofy v podmienkach Slovenskej republiky
  • Prípady z medzinárodného práva verejného

 

 Manuál pre študentov v súvislosti so skúškou z predmetu EP II

Vyhodnotenie skúškového obdobia z predmetu Európske právo I za zimný semester akad. r. 2019/2010

 

 

Posledná aktualizácia: 17.09.2020