UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Oznamy

 KONZULTAČNÉ HODINY členov Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva LS AR 2021/2022

 15. ročník Študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické pokyny k skúšobným úkonom v zimnom semestri AR 2021/2022

 

 Nové publikácie členov Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva:

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 15.02.2022