Prejsť na obsah

V Košiciach vzniká Vesmírny klaster – prvý svojho druhu na východnom Slovensku

1minút, 58sekúnd

Zástupcovia Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK), zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) začínajú oficiálne spolupracovať na raste Vesmírneho klastra, ktorý bude jediný svojho druhu na východnom Slovensku. Spoluprácu deklarovali podpisom memoranda 18. septembra 2023 na pôde Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom klastra bude efektívna spolupráca vo forme združovania a prepájania zainteresovaných subjektov zastrešujúcich výskum a vývoj, komerčnú alebo popularizačnú činnosť v oblasti vesmírnych technológií, ako aj vytvorenie podporného ekosystému za účelom vzniku nových inovatívnych startupov prinášajúcich nové produkty a služby prostredníctvom vesmírnych technológií. Vytvorený vesmírny ekosystém by zároveň mal prilákať a udržať vedcov a inžinierov v košickom regióne. Vesmírny klaster bude sídliť v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM, ktorý vhodne prepojí priemysel s akademickým know-how, vedeckou infraštruktúrou a potenciálom nadaných študentov.

To, že UPJŠ je relevantným partnerom potvrdil aj doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach: „Už pri zárodkoch využívania vesmíru v minulom storočí niektoré naše pracoviská participovali na programe INTERKOZMOS, podieľali sa na výskumnom programe v CERN-e a v posledných rokoch riešili projekty v rámci Programu európskych kooperujúcich štátov s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA PECS). Sme členom európskeho združenia Copernicus Academy, ktoré zastrešuje najmä inštitúcie poskytujúce vzdelávanie založené na vesmírnych technológiách a podporuje mladé firmy. UPJŠ v Košiciach je výskumnou univerzitou a vzhľadom na odbory, ktoré rozvíja, prirodzene dokáže prispieť k realizácii plánovaných aktivít v rámci vznikajúceho klastra. Ide najmä o výskum realizovaný na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte či v rámci Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach.

Viac informácií …

Napísali o nás:
Slovenská akadémia vied
Technická univerzita v Košiciach
KOŠICE ONLINE 
Korzár
Denník N
TECHBOX
Košický Štandard
ZoznamTV


Študuj na UPJŠ