UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Doplňujúce voľby

Doplňujúce voľby

zástupcov ŠČ PF UPJŠ do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2017 – 2019

Extrapolácie 2018 – história a budúcnosť IT na Slovensku

Extrapolácie 2018 – história a budúcnosť IT na Slovensku

V rámci podujatia Extrapolácie 2018 sa dňa 10. októbra 2018, pod záštitou dekana PF UPJŠ, uskutoční sprievodná aktivita  Popoludnie s informatikou, súčasťou ktorej bude stretnutie Klubu učiteľov informatiky a populárno vedecká prednáška  Gamifikácia - ako správne využiť herné prvky vo vyučovaní?

Periodická sústava mladých chemikov sveta

Periodická sústava mladých chemikov sveta

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC vyhlásila vytvorenie Periodickej sústavy mladých chemikov sveta. Za každým z vybraných prvkov sústavy sa skrýva jeden zo 118 výnimočných mladých chemikov z celého sveta, ktorí boli a budú na toto ocenenie nominovaní. Medzi úspešných mladých chemikov, za prvok platina,  sa zaradila aj doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied, Katedry fyzikálnej chémie.

PF UPJŠ udelila ďalším dvom stredným školám status Partnerská škola

PF UPJŠ udelila ďalším dvom stredným školám status Partnerská škola

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v priebehu posledných dvoch rokov desiatim stredným školám. K nim sa v úvode akademického roka 2018/2019 zaradili ďalšie dve gymnázia – Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave a Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou

Účasť na Agrokomplexe v Nitre

Účasť na Agrokomplexe v Nitre

Súčasťou expozície bola aj ukážka budúcich odevných doplnkov pre ľudí a postrojov pre domáce zvieratá s protikliešťovou ochranou, ktoré sú priebežne testované partnermi projektu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Členmi výnimočnej výskumnej expedície do severných Pyrenejí boli aj zamestnanci z Ústavu geografie PF UPJŠ

Členmi výnimočnej výskumnej expedície do severných Pyrenejí boli aj zamestnanci z Ústavu geografie PF UPJŠ

Začiatkom augusta 2018 sa  konala expedícia sedemčlenného vedeckého tímu, pod vedením prof. Erica Ferré zo Southern Illinois University v USA, v  juhofrancúzskej oblasti Ariège, do  jaskyne Gouffre Georges nachádzajúcej sa v masíve vrchu Mont Beas (1903 m.n.m) v severných Pyrenejách. Členmi vedeckého tímu boli aj  doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. a Mgr. Jozef Šupinský z Ústavu geografie PF UPJŠ.