UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Už po tretíkrát zorganizovali študenti fyziky PF UPJŠ, za výraznej podpory RNDr. Róberta Hajduka, PhD. z CCVaPP UPJŠ a Mgr. Zuzany Ontkovičovej z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, na pôde našej univerzity košickú časť medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj Physics.

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2018-2019

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2018-2019

Komisia pre Vnútorný vedecký grantový systém Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhodnotila úspešnosť výskumných projektov VVGS PF 2018-2019 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých riešenie bolo ukončené dňa 30. 6. 2019

Podujatia

Klub učiteľov geografie

Klub učiteľov geografie

Stretnutie Klubu učiteľov geografie sa uskutoční 11. 12. 2019 v čase od 9:00 do 12:30 h vo videokonferenčnej miestnosti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej 5.

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day 2019 je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, programovanie, počítačové modelovanie alebo počítačové hry. Jeho prvý ročník sa uskutoční dňa 14. decembra 2019 na pôde našej univerzity

Veda mení svet

Kvantový magnetizmus a nanofyzika

Kvantový magnetizmus a nanofyzika

QMAGNA je výskumný tím pre kvantový magnetizmus a nanofyziku. Tím študuje nízkorozmerné magnetické štruktúry, predovšetkým jednomolekulové nanomagnety a iné systémy na báze supravodičov a sklovitých polovodičov s využitím nanotechnológií pre ich perspektívne využitie v kvantových počítačoch

Výskum anorganických materiálov

Výskum anorganických materiálov

Tím sa svojou vedeckou činnosťou dotýka troch základných oblastí výskumu, konkrétne Anorganickej chémie, Fyziky kondenzovaných látok a Materiálových vied. Symbiózu a vzájomný prienik týchto troch kategórií výskumu vyjadruje akronym TRIANGEL.

Výskum bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie

Výskum bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie

Tím Bioaktiv sa zaoberá výskumom bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie od identifikácie kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rastlinách a endofytoch rodu Hypericum a v lišajníkoch až po mechanizmy pôsobenia metabolitov v cieľových nádorových bunkách

Špičková diskrétna matematika

Špičková diskrétna matematika

Košice sú veľmi dobre známe ako jedno z európskych centier, kde sa pestuje špičková diskrétna matematika vďaka kolektívu matematikov pracujúcich v teórii grafov a v ďalších oblastiach kombinatoriky.

Prvé kroky k spolupráci výskumníkov z PF UPJŠ s výskumníkmi z Číny

Prvé kroky k spolupráci výskumníkov z PF UPJŠ s výskumníkmi z Číny

Rozvoj akademickej spolupráce medzi Čínou a krajinami Európskej únie je v záujme obidvoch strán. O konkrétnych možnostiach pre PF UPJŠ v tomto smere rokoval prodekan fakulty pre vonkajšie vzťahy Michal Gallay so zástupcami China University of Mining and Technology (CUMT) v Xuzhou

Zo života fakulty

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15. 10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky, ktorá bude vždy pripomínať, že história je nepominuteľná a nezabudnuteľná.