UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústavy PF UPJŠ v Košiciach

• Ústav biologických a ekologických vied
Šrobárova 2, 041 54 Košice
Mánesova 23, 040 01 Košice

 

 

• Ústav fyzikálnych vied
Park Angelinum 9, 040 01 Košice

Park Angelinum

 

 

• Ústav chemických vied

Moyzesova 11, 040 01 Košice  

 


• Ústav informatiky

 


• Ústav geografie


 

• Ústav matematických vied

Jesenná 5, 040 01 Košice

 

 
Posledná aktualizácia: 21.07.2016
Posledná aktualizácia: 20.04.2018