UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Fascinujúci svet skla

Fascinujúci svet skla - článok nášho kolegu Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. o zaujímavých fyzikálnych vlastnostiach skiel bol publikovaný na portáli Aktuality.sk

Špičkový základný výskum je nevyčerpateľnou studnicou pre aplikácie. Potvrdzuje to aj výskum chalkogenidových skiel, ktorý výrazne skvalitňuje náš život.

Viac sa dočítate na Aktuality.sk

Posledná aktualizácia: 16.09.2022