UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ponuky tém SOČ

Milí študenti stredných škôl pozrite si našu ponuku tém pre Stredoškolskú odbornú činnosť (SOČ)

Zoznam tém vo formáte pdf na stiahnutie: UFV-SOC 

Posledná aktualizácia: 16.09.2022