UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústavy

Šrobárova 2, 041 54 Košice
Mánesova 23, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 1183
tel.: +421 5 234 2300
email: pf-ubev@upjs.sk

Park Angelinum
Park Angelinum 9, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2501
fax: +421 55 6222124
email: ufv@upjs.sk

Moyzesova 11, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 1198
email: uchv@upjs.sk

Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2440
tel.: +421 55 234 2441
email: ui@upjs.sk

Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2590
email: ug@upjs.sk

Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2213
email: umv@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 09.02.2021