Prejsť na obsah

Workshopy a školenia pre výskumníkov/čky na UPJŠ

0minút, 0sekúnd
Horizon Europe: Vaša cesta k financovaniu výskumu a inovácií

Horizon Europe: Vaša cesta k financovaniu výskumu a inovácií

Termín: 27.6.2024 15:00
Miesto: Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2
Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom hlbší pohľad na program Horizon Europe, jeho príležitosti a benefity. Účastníci sa dozvedia, ako tento program funguje, aké sú jeho hlavné ciele a priority, a aké možnosti financovania ponúka. Súčasťou budú aj skúsenosti úspešných žiadateľov a hodnotiteľov.

Zvládanie náročných (akademických) situácií a starostlivosť o seba

Zvládanie náročných (akademických) situácií a starostlivosť o seba

Termín: 13.6.2024 13:30 – 15:00
Miesto: AS2S2, Sokrates (Moyzesova 9)
V akademickom prostredí, kde pracovná náplň variuje medzi prácou s ľuďmi a dosahovaním výkonových cieľov, čelíme vyššiemu riziku stresu, vyčerpania až vyhorenia. Bez ohľadu na pozíciu, zvládanie náročných situácií a starostlivosť o seba sú dôležitou súčasťou pre udržanie rovnováhy a dlhodobej pohody. Na kurze budú predstavené konkrétne nástroje na to, ako si zreflektovať prežívané náročné situácie a ako si nastaviť každodenné fungovanie. Workshop je zameraný na praktické precvičovanie postupov, ktoré vedú k zlepšeniu znášania stresu, zvládania kríz a prevencii vyhorenia.

Plánovanie kariéry v rámci Európskeho výskumného priestoru

Plánovanie kariéry v rámci Európskeho výskumného priestoru

Termín: 7.6.2024 10:00
Miesto: AP2S11, Platón (Moyzesova 9)
Cieľom intenzívneho školenia je rozšírenie praktických zručností v oblasti plánovania a prezentácie profesionálnej kariéry prostredníctvom realizácie praktických úloh a aktivít vychádzajúcich z podpornej dokumentácie a zameraných na prípravu profesionálnych podkladov podľa požiadaviek Európskej rady pre výskum.

Hraničný výskum a jeho podpora Európskou radou pre výskum

Hraničný výskum a jeho podpora Európskou radou pre výskum

Termín: 21.5.2024 13:30 – 15:00
Miesto: AP2P4, Platón (Moyzesova 9)
Cieľom workshopu je vytvoriť priestor na profesionálny rozvoj vybraných cieľových skupín  rozšírením zručností v oblasti projektovej činnosti prostredníctvom školenia zameraného na predstavenie vybraných schém individuálnej grantovej podpory, štandardných podmienok výziev, postupu a kritérií hodnotenia kvality projektov Európskej rady pre výskum.