Prejsť na obsah

Rada pre zelenú UPJŠ

2minút, 2sekúnd

UPJŠ patrí medzi najlepšie vzdelávacie a vedecko-výskumné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Našimi ambíciami je byť aj lídrom aj v oblasti znižovania uhlíkovej stopy a budovania zelenej infraštruktúry s cieľom výrazného zlepšovania životného prostredia.

V tom aktívne napomáha Rada pre strategický zámer UPJŠ – Zelená univerzita a jej komisie.

Chceš nám pomôcť spraviť z UPJŠ zelenú univerzitu? Napíš nám na zelenauniverzita@upjs.sk a pripoj sa k nám!
 

RADA PRE STRATEGICKÝ ZÁMER UPJŠ – ZELENÁ UNIVERZITA A JEJ KOMISIE

Titul Priezvisko, Meno Titul *R SZ  ZU Komisie Komisia
*V/O *V/V *CM *PR
RNDr. Ing. Tkáč Michal PhD. X X        
doc. JUDr. Hučková Regina PhD. X X       X
doc. Ing. Ručinská Silvia PhD. X X       X
prof. Mgr. Hofierka PhD. X X X      
doc. RNDr. Pristaš Peter CSc. X X   X    
Ing. Gregorek Robert PhD. X X X     X
Ing. Sabolová Libuša   X X     X X
RNDr. Hvozdovičová Dagmar   X X     X X
Ing. Horňáková Katarína   X X     X X
Ing. Krokosová Katarína   X X     X X
Ing. Kepičová Danka   X X     X X
Mgr. Zavatčan Tomáš PhD.   X       X
Ing. Pezlárová Katarína     X        
RNDr. Orságová Králová Zuzana PhD. X X        
Ing. Čorňáková Daniela     X     X  
JUDr. Gažová Zuzana     X     X  
RNDr. Vojtová Edita     X     X  
Ing. Lučanská Renáta     X     X  
Ing. Toma Roman PhD.   X     X  
RNDr. Kajňáková Marcela PhD.   X     X  
  Kvitkovský Maroš     X     X  
  Zeleňák Kamil     X     X  
Ing. Šalachová Monika     X     X  
PhDr. Džuganová Daniela     X     X  
Ing. Maligda Jozef     X     X  
Ing. Jantošovič Jozef     X     X  
RNDr. Fridmanová Andrea PhD.   X     X  
 Mgr. Zuzana Kožárová PhD.   X        
 RNDr. Martin Pizňák PhD.    X        
  Beata Fulopová     X        
 Mgr. Laura Hoľanová     X        
  Laura Krakovská     X        
Mgr.  Diana Kancová     X        
  Melinda Loksová     X        
  Alica Matisová     X        
  Nikola Melikantová     X        
  Viktória Mesarčová     X        
Bc. Timotej Mikloš     X        
  Daša Popovičová     X        
Bc. Tomáš Šefčík     X        
  Peter Vaňo     X        
  Oliver Zadrabaj     X        

 

 *Vysvetlivky  
R SZ  ZU Rada strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“,
V/O Výučba, Osveta
V/V Veda, Výskum
CM Campus Management -Správa priestorov a pracovísk UPJŠ
PR Public relations – Vzťahy s verejnoosťou

Študuj na UPJŠ