UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Špičkové tímy

V rámci skúšobného projektu s názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku aj dva vedecké tímy pôsobiace na Prírodovedeckej fakulte a jeden na Lekárskej fakulte. Na základe druhej výzvy bol v roku 2017 priznaný status špičkového tímu ďalším trom tímom.

Špičkové tímy QMAGNA, BioAktiv a EXTASY po troch rokoch od výzvy prešli úspešnou reevaluáciou, pričom Akreditačná komisia posúdila ich perspektívu v nasledujúcich rokoch, berúc do úvahy najmä zapojenie mladých členov do tímov.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí v súčasnosti šesť špičkových vedeckých tímov – Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Tím výskumu bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie (Bioaktiv)  na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Excelentný tím pre výskum aterosklerózy (EXTASY) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov (TRIANGEL) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Košická skupina diskrétnej matematiky (KOSDIM) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST) na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.


Rozhodnutie rektora č. 1/2016, ktorým sa vydáva Štatút systémovej podpory špičkových vedeckých tímov UPJŠ v Košiciach


 

Posledná aktualizácia: 05.04.2022