Prejsť na obsah

Zamestnanci UPJŠ sa zapojili do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli 2023

2minút, 36sekúnd

Podpora cyklistickej dopravy v mestách, vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické spôsoby mestskej dopravy či motivácia zamestnávateľov podporovať alternatívnu dopravu pri každodennom cestovaní zamestnancov do práce, to sú hlavné ciele jubilejného 10. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli (DPNB), ktorá prebiehala počas mesiaca jún.

Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) sa do výzvy DPNB 2023 zapojilo celkovo 19 tímov a 65 jednotlivcov. Spolu zamestnanci UPJŠ najazdili alternatívnou dopravou takmer 6 982 kilometrov. UPJŠ tak za mesiac jún ušetrila 1 613 kg CO2. Na bicykloch zúčastnení absolvovali 687 jázd a zdolali približne 3 327 km. Na druhej priečke skončila verejná doprava, ktorou cestovali UPJŠ-kári do práce celkom 342-krát a prešli 2 039 km. Chôdzou sa dopravili do práce celkom 791-krát a spolu prešli 1 612 km. UPJŠ v Košiciach sa umiestnila v celoslovenskom rebríčku na 45. mieste v počte absolvovaných jázd na bicykli, prejdených kilometrov a ušetreného oxidu uhličitého. V kategóriách verejná doprava a chôdza sme sa umiestnili na 16. mieste zo všetkých registrovaných firiem, inštitúcií a organizácií. Z 11 zapojených slovenských vysokých škôl UPJŠ obsadila druhé miesto vo všetkých troch kategóriách.

Do kampane na podporu cyklistickej dopravy sa zapojili viaceré mestá, zvýšená intenzita používania bicyklov počas trvania súťaže odľahčila automobilovú dopravu. UPJŠ sa pravidelne zapája do podujatí podporujúcich ekomobilitu v súlade s globálnou stratégiou Race to Zero, ktorú prijalo vedenie univerzity so záväzkom trvalo znižovať svoje uhlíkové stopy a prijať opatrenia, ktoré odďaľujú klimatické zmeny.

Záverečné vyhodnotenie súťaže v rámci UPJŠ a odovzdanie cien zúčastneným prebehlo 20. júla 2023 v priestoroch budovy Minerva na Moyzesovej 9 v Košiciach. Kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. ocenil iniciatívu zamestnancov a odovzdal ceny za najlepšie výkony v rámci súťaže: „Každý rok spoločným úsilím zvyšujeme celkový počet kilometrov, jázd a samotných kilogramov ušetreného oxidu uhličitého, ktoré by sme za normálnych okolností spálili pri používaní osobných automobilov. Som rád, že zamestnanci sa zapájajú primárne z vlastného presvedčenia a snahy urobiť niečo pre seba, svoje zdravie, ale aj pre životné prostredie a verím, že v alternatívnom spôsobe dopravy do práce budú pokračovať aj mimo súťaže.“ V závere stretnutia prebehla diskusia o plánovaných cyklovýletoch pre zamestnancov UPJŠ, ďalších prístreškoch na bicykle, ktoré budú umiestnené v jednotlivých areáloch univerzity, ale aj o nových cyklochodníkoch v meste Košice a jeho okolí.

Ako sme dopadli v číslach

Viac informácií o DPNB 2023

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, a želáme veľa ďalších šťastných kilometrov bez CO2.


Študuj na UPJŠ