Prejsť na obsah

Aktuality

UPJŠ v Košiciach umožnila úspešnejšie riešenie neplodnosti vďaka patentu k novej technológii

Košice 31. januára 2023: Cezhraničná spolupráca celkovo štyroch strán – troch univerzít a jedného start-upu – priniesla na záver roku 2022 Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach výrazný úspech na poli transferu technológií. Zmluva umožní priblížiť praxi novú technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti umelého oplodnenia. Problém s neplodnosťou ročne postihuje vyše 48 miliónov párov po celom … Čítať ďalej
1. februára 2023

Pracovné stretnutie EDIH Cassovium

Dňa 19.1.2023 sa v priestoroch UVP Technicom uskutočnilo pracovné stretnutie projektu EDIH Casssovium venované príprave realizačného plánu pre jednotlivé pracovné balíku projektu. Cieľom projektu EDIH Cassovium je vybudovať Európske centrum digitálnych inovácií pôsobiace v regióne východného Slovenska, ktoré bude komerčným spoločnostiam a inštitúciám verejnej správy poskytovať expertné služby  v súvislosti s digitálnou transformáciou. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvoria partnerské organizácie: … Čítať ďalej
27. januára 2023

Zasadnutie Riadiacej rady projektu AiS2

V dňoch 9.-10.2.2023 sa uskutoční pravidelné zasadnutie Riadiacej rady konzorcia AiS2 v ÚVZ Danišovce. Akademický informačný systém AiS2 je softvérový produkt, ktorý napĺňa požiadavky podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ustanovení o registri študentov a všestranne napomáha vysokým školám s administráciou vysokoškolského štúdia. Konzorcium AiS2 je voľné združenie vysokých škôl pôsobiacich … Čítať ďalej
19. januára 2023

Spoznaj svoju budúcu fakultu na UPJŠ! 

Milé študentky a študenti stredných škôl, vo februári budete mať jedinečnú príležitosť spoznať našu univerzitu ešte bližšie. Základné informácie o univerzite a o tom, čo našim študentom ponúkame, sme uchádzačom o štúdium na UPJŠ prezentovali už koncom októbra minulého roka na univerzitnom DOD. Tentokrát sa budete môcť pozrieť, ako prebieha štúdium na fakulte podľa vášho … Čítať ďalej
17. januára 2023

Návšteva francúzskeho veľvyslanca na UPJŠ v Košiciach

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívil v pondelok 12. decembra 2022 v poobedňajších hodinách veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Pascal Le Deunff a atašé pre vzdelávaciu spoluprácu Louis Marandet. Na spoločnom stretnutí s rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. a prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD., … Čítať ďalej
10. januára 2023

Šafárik University meets Brussels

V dňoch 6. – 8. decembra 2022 delegácia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením rektora univerzity prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a predsedu predstavenstva Cassovia New Industry Cluster (CNIC) prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. navštívila hlavné mesto Európskej únie, Brusel. UPJŠ ďalej zastupoval prorektor pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, … Čítať ďalej
28. decembra 2022

Vyhlásenie volieb na UPJŠ v Košiciach do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Akademickej obci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachv súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, Štatútom UPJŠ v Košiciach a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia AS UPJŠ č. 293 zo dňa 15. 12. 2022 vyhlasujem voľbyna Univerzite Pavla Jozefa Šafárika … Čítať ďalej
19. decembra 2022

Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj „UPJŠ“) v zmysle § 10 ods. 5 ZVŠ, čl. 14 Štatútu UPJŠ v Košiciach v znení Dodatku č. 6  a Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora UPJŠ v Košiciach vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné … Čítať ďalej
25. októbra 2022

Vianočný a novoročný príhovor rektora UPJŠ 2022

Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, čas, keď je priestor na stretnutia rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole. Vianoce automaticky spájame s obdobím vítania Nového roka. Attachments vianocny-prihovor-rektora-2022 (372 kB)
20. októbra 2022

Vyjadrenie Rozšíreného kolégia rektora k výzve absolventiek, absolventov a študentstva UPJŠ proti homofóbii

Vážené absolventky, absolventi UPJŠ, milé naše študentky a študenti, v nadväznosti na vašu výzvu doručenú rektorovi a niektorým členom AO UPJŠ vás informujem, že výzva bola predmetom rokovania Rozšíreného kolégia rektora, poradného orgánu rektora pozostávajúceho z členov vedenia univerzity, dekanov fakúlt, riaditeľov univerzitných pracovísk, ďalších poradcov rektora hneď v deň jej doručenia, t.j. 17. októbra … Čítať ďalej
19. októbra 2022

Vyhlásenie nových volieb do ŠČ AS UPJŠ v Košiciach

Akademickej obci Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach V súlade so zákonom o vysokých školách (z.č. 131/2002 Z.z. v znení n.p.), Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach a na základe uznesenia AS  UPJŠ v Košiciach zo dňa 22. 9. … Čítať ďalej
26. septembra 2022

Študuj na UPJŠ