UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výkonným riaditeľom spoločnosti, ktorá získala cenu Startup Awards Slovakia 2016 je absolvent PF UPJŠ

Cenu Startup Awards Slovakia 2016 v kategórii „Science“ a „Over-all“ získala spoločnosť MultiplexDX. Jedným z dvojice výkonných riaditeľov je absolvent Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Dr. Vladimír Wolf, ktorý ukončil štúdium v odbore Všeobecná biológia v roku 1994. V súčasnosti je firma MultiplexDX etablovaná v USA a od roku 2016 aj na Slovensku.

Startup Awards.SK, najväčšie start-up podujatie na Slovensku, už po šiesty raz vyhlásilo najinovatívnejšie podnikateľské nápady. Víťazi 6. ročníka prestížnej súťaže pre mladé inovatívne firmy, ktorú organizuje konzultačná spoločnosť Neulogy, boli vyhlásení na  finálovom galavečeri v Istropolise v Bratislave dňa 2. decembra 2016. 

Odborná porota vyberala z dvanástky finálových projektov v štyroch kategóriách. Okrem projektov z digital sféry boli hodnotené aj projekty z oblasti umenia, výskumu a vývoja, ako aj zo sociálnej sféry. Celkovým víťazom 6. ročníka súťaže sa stal tím MultiplexDX (www.multiplexdx.com), ktorý vyvíja technológie pre zlepšenie diagnostikovania rakoviny. Využitie skenovania a 3D modelovania tkanív má napomôcť presnejšej identifikácii ochorenia tak, aby pacienti zbytočne nepodstupovali náročnú chemoterapiu. 

StartupAwards.SK je najväčším a najvýznamnejším startupovým podujatím na Slovensku, ktorého cieľom je vyzdvihnúť inovačný potenciál na Slovensku, sprostredkovať skúsenosti glo-bálne úspešných podnikateľov slovenskej startupovej komunite a oceniť perspektívne sloven-ské technologické firmy. Lákadlom pre start-upistov je nielen hotovostná výhra, ale aj možnosť prezentovať sa a stretnúť so zástupcami investorov, či potenciálnych biznis partnerov. 

Posledná aktualizácia: 04.05.2017