UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

17. november - Deň študentov

Milí študenti,

pred rokom sme spoločne s partnerskými košickými univerzitami zaviedli tradíciu osláv Dňa študentstva všetkých košických vysokoškolákov a spoločne sme si pripomenuli 30. výročie tohto historického okamihu. Určite nám nenapadlo, že už v nasledujúcom roku budeme musieť túto rodiacu sa tradíciu prerušiť.  Aj tohto roku  sme sa tešili,  že opäť zorganizujeme stretnutie troch rektorov košických univerzít s vybranými študentmi a pripomenieme si historickú významnosť 17. novembra.

V nadväznosti na súčasnú situáciu sme však limitovaní v osobných stretnutiach a za obeť súčasnej situácii padlo aj každoročné prijatie študentov pri príležitosti Dňa študentstva. Chcem Vás spolu s celým vedením našej univerzity pozdraviť  a aspoň touto cestou  oceniť Vaše aktivity v prospech nielen našej univerzity, ale aj  v prospech celej spoločnosti. Zvlášť chcem vyzdvihnúť aktivity tých z vás, ktorí sú intenzívne zapojení do dobrovoľníckych aktivít v boji proti pandémii COVID 19.  Náš pozdrav patrí každému z Vás, kto poctivo študuje svoj odbor, trpezlivo sa vyrovnáva s nástrahami dištančného vzdelávania a konštruktívne prispieva k zvýšeniu kvality vzdelávania. Vedzte, že taktiež si veľmi vážime Váš vklad pre reprezentáciu univerzity v oblasti vedy, kultúry, či športu.

Roky 1939 a 1989 v historickom kontexte vnímame ako roky, keď študenti celospoločensky zohrali  významnú úlohu. Od roku 1989 sa udialo viacero významných udalostí, keď ste opäť ukázali, že sa viete postaviť za hodnoty. Len v nedávnej minulosti ste razantne prejavili svoj názor po zavraždení Jána Kuciaka s partnerkou. Aj teraz, po 31 rokoch po Nežnej revolúcií, opäť zohrávate  dôležitú úlohu v boji proti pandémii a v nastavovaní štandardov kvality vo vzdelávaní. Chceme veriť, že vždy môžeme rátať s Vašou podporou. Veď naša univerzita neraz preukázala, že si ctí akademické tradície a autonómiu VŠ. Vždy Vás budeme viesť k tomu, aby ste spolu s nami, Vašimi učiteľmi,  dodržiavali princípy humanizmu a tolerancie.

Milí študenti,

prajeme Vám a Vašim najbližším veľa zdravia a úspechov v štúdiu. Úprimne si želáme, aby sme sa čoskoro prezenčne stretli v priestoroch našej alma mater.

Váš Pavol Sovák

 a vedenie univerzity

 

Posledná aktualizácia: 08.12.2020