UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

IX. Reprezentačný bál UPJŠ

Postup:

1/ Povinná rezervácia v online rezervačnom systéme
2/ Platba za vstupenky

  • buď v hotovosti v pokladni rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2
  • ​alebo bankovým prevodom podľa pokynov uvedených v online rezervačnom systéme

3/ Prevzatie vstupeniek na sekretariáte rektora, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka UPJŠ
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
tel.: 055/234 1162

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021