UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doktorandský portál


Vážení členovia akademickej obce, milí doktorandi,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 20.6.2007 bol na webovej stránke Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, za podpory Európskeho  sociálneho fondu, sprístupnený doktorandský portál.

Doktorandský portál bol vytvorený v rámci aktivít projektu „Systém podpory kvality a efektivity programov doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“, vypracovaný vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Kanceláriou európskych projektov UPJŠ v Košiciach.

Doktorandský portál umožňuje akademickej obci prístup k všetkým potrebným informáciám o doktorandskom štúdiu, aktivitách a podporných nástrojoch, ktoré vyplývajú z projektu Európskeho  sociálneho fondu, ako aj prístup k mnohým ďalším užitočným informáciám.

Priestor na Vaše komentáre, pripomienky a návrhy je vytvorený na adrese:
eurooffice@upjs.sk
webadmin@upjs.sk

Viac informácií o doktorandskom portáli: http://klud.ics.upjs.sk/phd/
 

Posledná aktualizácia: 26.08.2008