UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa


Dňa 4. apríla 2008 udelila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach čestný titul Doctor honoris causa pánovi Jean-Paulovi Costovi, predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva.

Na návrh Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa  Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozhodla udeliť na základe článku 5 Štatútu UPJŠ v Košiciach čestný titul „DOCTOR HONORIS CAUSA“ pánovi predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, pánovi Jean-Paulovi Costovi z odboru Právo.

Ceremoniár promočného kolégia doc. PhDr. J. Ferjenčík, CSc. privítal v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ Jeho Magnificenciu prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., Honorabilis promótora prof. RNDr. J. Černáka, CSc., prorektorov univerzity, dekanov a prodekanov fakúlt našej univerzity, predsedu Akademického senátu UPJŠ, bývalých rektorov univerzity, rektorov a prorektorov slovenských verejných vysokých škôl. Medzi vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie na slávnostné podujatie, patrili sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu JUDr. J. Šikuta, predsedníčka Ústavného súdu SR JUDr. I. Macejková, akademik SAV a vedúci Kancelárie prezidenta SR prof. JUDr. M. Čič, DrSc., členovia Akademického senátu UPJŠ, Správnej rady UPJŠ a ďalší ctení hostia.

Záverom slávnostného podujatia umocnilo slávnostnú atmosféru vystúpenie dua PRO MUSICA v zložení Nataša Kötelesová – flauta a Jozef Haluza - gitara, ktorí predniesli Slávnostné drobnosti romantických majstrov.


Tlačová správa denníka Korzár

 


Posledná aktualizácia: 18.03.2009