UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prianie rektora UPJŠ v Košiciach k Medzinárodnému dňu žien


Vážené kolegyne, milé dámy,

dovoľte mi popriať Vám všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien a prejaviť Vám úctu za zodpovednú a svedomitú prácu, ktorú vykonávate pre radosť a spokojnosť svojich blízkych. Pri príležitosti Vášho sviatku Vám prajem pevné zdravie, pohodu, lásku a porozumenie.  

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ v Košiciach
 
Posledná aktualizácia: 22.01.2021