UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Memorandum o porozumení

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali vo štvrtok 4. júla 2019 memorandum o porozumení s Ruskou akadémiou vied, Spojeným výskumno-vedeckým centrom, Európskym združením pre vedu a výskum a Košickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Predmetom memoranda je zvýšenie výskumných a vedeckých kapacít v oblasti aplikovaného výskumu v meste Košice, na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja ako i v Slovenskej republike a aplikácia výsledkov výskumu v reálnej ekonomike a tiež zvýšenie výskumných a vedeckých kapacít v oblasti základného a experimentálneho výskumu v meste Košice, na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja ako i v Slovenskej republike. Spoločného podpisu sa za tri košické univerzity zúčastnili rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., rektor TUKE prof. Ing. Stanislav Kmeť, Csc. a rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Medzi prítomnými hosťami ďalej boli Vladimir Sukharev a Dimitri Svetogorov  z Ruskej akadémie vied, predsedseda Spojeného výskumno-vedeckého centra Ing. Michal Janko, člen Spojeného výskumno-vedeckého centra Peter Iatsyshyn, predseda rady Európskeho združenia pre vedu a výskum Viliam Závodský, riaditeľka Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Monika Kočiová M.A. a predseda Predstavenstva Košickej RK SOPK JUDr. Igor Cap, MBA.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021