Prejsť na obsah

60 rokov UPJŠ – Zoznam nových profesorov

0minút, 39sekúnd

• Prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
vymenovaný v študijnom odbore Matematika

• Prof. MVDr. Monika Halanová, PhD.
vymenovaná v študijnom odbore Epidemiológia

• Prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
vymenovaná v študijnom odbore Sociálna psychológia a psychológia práce

• Prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
vymenovaný v študijnom odbore Anorganická chémia a zároveň nový nositeľ titulu DrSc., ktorý získal obhajobou doktorskej dizertačnej práce pred VR SAV

• prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
vymenovaný v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

• prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
vymenovaný v študijnom odbore Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

• prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
vymenovaný v študijnom odbore Informatika

• prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
vymenovaný v študijnom odbore Ústavné právo
 


Študuj na UPJŠ