UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

• doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
v študijnom odbore Pracovné právo, ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

• doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo, ktorá úspešne obhájila habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

• doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
v študijnom odbore Ústavné právo, ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

• doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
v študijnom odbore Občianske právo, ktorá úspešne obhájila habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Právnickej fakulty

• doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.
v študijnom odbore Sociálna psychológia a psychológia práce, ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Filozofickej fakulty

• doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
v študijnom odbore Farmakológia, ktorá úspešne obhájila habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Lekárskej fakulty

• doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
v študijnom odbore Biológia, ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Prírodovedeckej fakulty

• doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
v študijnom odbore chirurgia, ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Lekárskej fakulty

• doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
v študijnom odbore Jadrová a subjadrová fyzika, ktorá úspešne obhájila habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Prírodovedeckej fakulty

• doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.
v študijnom odbore Občianske právo, ktorý úspešne obhájil habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Právnickej fakulty

• doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
v študijnom odbore Jadrová a subjadrová fyzika, ktorá úspešne obhájila habilitačnú prácu pred Vedeckou radou Prírodovedeckej fakulty

 

Posledná aktualizácia: 27.04.2020