UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

• prof. RNDr. Vasiľ Andruch, DrSc.,
zamestnanec Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty. Cena rektora je udelená za dlhodobo nadpriemernú publikačnú aktivitu v top časopisoch v odbore Analytická chémia a nadpriemerný citačný ohlas.

• doc. PhDr. František Šimon, CSc.,
zamestnanec Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty. Cena rektora je udelená za dlhoročné zásluhy pri vyučovaní klasických jazykov na UPJŠ a významnú publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť v odbore klasická filológia. Cena rektora bola udelená aj  jednej osobnosti z radov doktorandov:

• RNDr. Katarína Karľová
doktorandka Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty. Cena rektora je udelená za významný vedecký prínos v oblasti teoretického štúdia magnetizačných procesov Isingových a Heisenbergových spinových systémov, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych časopisoch a grantovú úspešnosť.
 

 

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021