UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

• Kolektív pracovníkov Ústavu klinickej biochémie  Lekárskej fakulty, Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty  a Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied pod vedením doc. RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD.
Cena rektora je udelená za mediálny ohlas na organizáciu výstavy „Ľudská slza ako umenie“,

• Kolektív pracovníkov Katedry politológie Filozofickej fakulty;
Cena rektora je udelená za mediálne hodnotenie a analýzu výsledkov komunálnych, prezidentských a európskych volieb pod vedením Dr. h. c. Prof. PhDr. Marcely Gbúrovej, CSc.

• Kolektív pracovníkov Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty, Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty, ako aj Ústavu telesnej výchovy a športu pod vedením prof. Mgr. Andrey Madarasovej – Geckovej, PhD.
Cena rektora je udelená za mediálny ohlas na Štúdiu HBSCE o živote slovenských školákov.
 

 

 

Posledná aktualizácia: 27.04.2020