UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

 1. Prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
 2. Doc. JUDr. Mária Hencovská, PhD.
 3. Prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
 4. Prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc., in memoriam,
 5. Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
 6. Doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.
 7. Doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
 8. Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
 9. Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc.
 10. Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
 11. Prof. MUDr. Jozef Radoňák, PhD., MPH
 12. Doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
 13. Prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
 14. PhDr. Daniela Džuganová
 15. Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH
 16. Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Posledná aktualizácia: 27.04.2020