UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ v Košiciach prijal prvého slovenského kozmonauta a pilota Ivana Bellu

Vo štvrtok 10. októbra 2019 prijal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prvého slovenského kozmonauta a pilota Ivana Bellu. Spoločne diskutovali o vysokoškolskom vzdelávaní, výskume na Slovensku a jeho súčasných výzvach. Zároveň sa venovali misii Ivana Bellu vo vesmíre a úlohe Európskej vesmírnej agentúry. Spoločného stretnutia a rokovania sa zúčastnila aj prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021