UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach sa stala členom medzinárodnej siete Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) je medzinárodná sieť viac ako 500 členských inštitúcií a tisícov jednotlivcov pracujúcich na ochrane ohrozených univerzít, akademických pracovníkov a študentov. Jej členom sa stala aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Scholars at Risk každoročne pomáha viac ako 350 vedcom, zabezpečuje pozície utečencov na partnerských univerzitách pre vedcov, ktorí nie sú schopní bezpečne pracovať vo svojej domovskej krajine, poskytuje rady a odporúčania a organizuje kampane za prepustenie vedcov vo väzení.

President Letter SAR Slovakia

Posledná aktualizácia: 22.01.2021