UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Posledná rozlúčka s profesorom Imrichom Ivančom

Vo veku 93 rokov nás v piatok 27.12.2019 navždy opustil prof. MUDr. Imrich Ivančo, CSc., bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  vyjadruje hlbokú ľútosť a úprimnú sústrasť k odchodu tejto významnej osobnosti. Profesor Ivančo svojimi dlhoročnými odbornými znalosťami v oblasti systémovej a orgánovej fyziológie prispel k rozvoju Ústavu fyziológie Lekárskej fakulty. V období výkonu funkcie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 1960 až 1964, sa veľkou mierou pričinil o rozvoj a etablovanie našej alma mater v širokom akademickom priestore.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 3.1.2020 v košickom Krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

PARTE 
 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021