UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva rektora UPJŠ a dekana LF UPJŠ študentom lekárskej fakulty

 

Milí študenti lekárskych odborov vyšších ročníkov štúdia na LF,

žijeme naozaj náročnú dobu, ktorá preveruje našu spoločnosť, odhaľuje silné i slabé stránky demokracie. Napriek celoplošnému výskytu pandémie sme svedkami vášnivých diskusií o tom, či nám môže niekto nariadiť nosenie rúšok a pretestovanie. Škoda len, že sa viac nediskutuje o tom, že síce tieto opatrenia síce nie sú príjemné, ale jednoducho sú nevyhnutné. Keď ste nastúpili na štúdium k nám, iste ste netušili, že budete ešte počas vášho štúdia konfrontovaní s uplatnením Hippokratovej prísahy v praxi počas núdzového stavu, že sa od vás bude očakávať, že sa aktívne zaradíte do prvej línie tých, ktorí nás môžu ochrániť. Preto vás vyzývame, urobte tak a pomôžte. Buďte si vedomí, že vaše prihlásenie sa do radov personálu pre celoplošné pretestovanie si vysoko ceníme, že sme hrdí na váš zodpovedný občiansky postoj, na reprezentáciu svojej alma mater i na vašu vieru vo vlastné – doteraz nadobudnuté vedomosti, ktoré môžete aplikovať v naozaj kritickej situácii.

Zároveň vás vyzývame, aby ste boli opatrní a ostražití, aby ste túto skúšku zvládli zdraví, pretože vás opäť chceme stretnúť v našich posluchárňach a laboratóriách v záverečnej fáze vášho štúdia.

 

Vaši Pavol Sovák a Daniel Pella

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021