Prejsť na obsah

UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“

0minút, 27sekúnd

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Nástrojom na podporu praktickej implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R).

Viac informácií: https://www.upjs.sk/univerzita/hrs4r/

 


Študuj na UPJŠ