UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach má ďalších úspešných absolventov programu dvojitých diplomov

K medzinárodným úspechom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach možno prirátať aj realizáciu magisterského a doktorandského štúdia na základe zmlúv o dvojitých diplomoch. Prvou absolventkou študijného programu s dvojitým diplomom – platným v oboch krajinách štúdia – sa stala Mgr. Veronika Nogolová, ktorá úspešne ukončila štúdium na základe Zmluvy o dvojitom diplome v magisterskom stupni štúdia medzi Univerzitou Baleárskych ostrovov, Palma de Mallorca, Španielske kráľovstvo, a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalšie dve úspešné absolventky pribudli na doktorandskom stupni štúdia – dvojité diplomy v študijnom programe britské a americké štúdiá získali Mgr. Petra Filipová, PhD. (na základe Zmluvy o dvojitom diplome v doktorandskom stupni štúdia medzi Univerzitou Baleárskych ostrovov, Palma de Mallorca, Španielske kráľovstvo, a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a Mgr. Mária Vasiľová, PhD. (na základe Zmluvy o dvojitom diplome v doktorandskom stupni štúdia medzi Univerzitou v Utrechte, Holandsko, a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).

Zdroj: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 24.04.2019