UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Na slávnostnom podujatí v Bruseli nechýbala ani UPJŠ v Košiciach

Vo štvrtok 7. marca 2019 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli konalo slávnostné podujatie pri príležitosti piateho výročia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). V rámci programu odzneli prezentácie úspešných zástupcov z prostredia výskumno-inovačnej komunity na Slovensku. Ich cieľom bolo oboznámiť medzinárodné publikum o významných osobnostiach a projektoch v oblasti výskumu a inovácií v Slovenskej republike. Na podujatí nechýbala ani Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, o ktorej vo svojich prezentáciách hovorili rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a riaditeľ TIP-UPJŠ prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Rektor UPJŠ v Košiciach predstavil úspešné projekty centier excelentnosti, univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumného centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Vo svojej prezentácii zároveň hovoril o prioritných úlohách UPJŠ, ku ktorým patrí aj optimalizácia plnenia zámerov v oblasti inovácií, transferu a IPR prostredníctvom nového Technologického a inovačného parku UPJŠ. V neposlednom rade vystúpil so svojou prezentáciou riaditeľ TIP-UPJŠ v Košiciach. V rámci svojho vystúpenia predstavil jedinečný projekt spoločnosti Saftra Photonics s názvom PickMol.

Podujatie podnietilo vysoký záujem zo strany záujemcov. Celkovo sa ho zúčastnilo 105 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia členských štátov EÚ a asociovaných krajín; zástupcovia rôznych generálnych riaditeľstiev Európskej komisie; Európskeho parlamentu; Rady EÚ; akadémie; priemyslu vrátane malých a stredných podnikov a odborných združení a asociácií v Bruseli.

FOTO: SLORD
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021