UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aj tento rok sa odovzdávali Výročné ceny rektora

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal 4. júla 2018 študentov z jednotlivých fakúlt, aby ich ocenil za vynikajúce študijné výsledky, zapojenie sa do odbornej a vedecko-výskumnej činnosti a za reprezentáciu univerzity doma i v zahraničí. Dekréty o udelení Výročnej ceny rektora boli študentom udelené v súlade s ustanovením čl. 36 ods. 1 Štatútu a dodatkov č. 1 a č. 2 k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Udeľovanie Výročných cien rektora sa uskutočnilo v priestoroch kancelárie rektora za účasti 11 študentov, ktorí predstavili nielen svoje úspechy, ale aj plány do budúcna.
 


Posledná aktualizácia: 15.10.2018