UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cenu mesta Košice a primátora mesta získali UPJŠ a aj významné osobnosti univerzity

Ocenenia sa odovzdávajú každoročne počas osláv Dňa mesta Košice

    V priestoroch Historickej radnice dostalo v utorok 7. mája 2019 cenu mesta a primátora 29 jednotlivcov a kolektívov z oblastí vedy, výskumu, zdravotníctva, médií, umenia, kultúry alebo médií. Medzi laureátmi boli aj tento rok viaceré významné osobnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cenu primátora mesta Košice získala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského vysokého školstva a za významný prínos vo vedeckej činnosti a v rozvoji IT sektora v meste Košice. Cena mesta Košice bola udelená rektorovi UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti životného jubilea za významný prínos pri budovaní excelentnej infraštruktúry košických vedeckých pracovísk.

    Cenu mesta Košice ďalej získali prednostka Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN pri príležitosti životného jubilea za významný prínos v medicíne v odbore neurológia a JUDr. Jozef Čorba, PhD., in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti športového práva a dobrovoľnícku činnosť v oblasti správy a riadenia športu.

    Cenu primátora mesta Košice si tiež odniesli riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. pri príležitosti okrúhleho životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia fyzikálnych vlastností látok v extrémnych podmienkach a dekan PF UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejnoprospešnej činnosti v meste Košice.

Oceneným srdečne blahoželáme!


CENA MESTA KOŠICE

Jednotlivci:

  1. JUDr. Jozef Čorba, PhD., in memoriam - za mimoriadne zásluhy v oblasti športového práva a dobrovoľnícku činnosť v oblasti správy a riadenia športu
  2. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN - pri príležitosti životného jubilea za významný prínos v medicíne v odbore neurológia
  3. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - pri príležitosti životného jubilea za významný prínos pri budovaní excelentnej infraštruktúry košických vedeckých pracovísk 


CENA PRIMÁTORA MESTA  KOŠICE

Jednotlivci:

  1. Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. - pri príležitosti okrúhleho životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia fyzikálnych vlastností látok v extrémnych podmienkach
  2. prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. - pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejnoprospešnej činnosti v meste Košice

Kolektívy: 

  1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského vysokého školstva a za významný prínos vo vedeckej činnosti a v rozvoji IT sektora v meste Košice

Ďalšie informácie ako aj kompletný zoznam ocenených nájdete na webe mesta Košice.


 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021