Prejsť na obsah

Ďalšia perspektívna spolupráca UPJŠ so súkromnou spoločnosťou  

0minút, 56sekúnd

Memorandum o porozumení uzavrela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) so spoločnosťou VISSIM s.r.o. na pôde univerzity 3. októbra 2023.  

Za UPJŠ sa stretnutia pri príležitosti podpisu memoranda zúčastnil rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a za Prírodovedeckú fakultu UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Zo spoločnosti Vissim našu univerzitu navštívili Bjørnar Aas, Chief Product Officer at Vissim, Marián Kušnír, vedúci košickej pobočky spoločnosti Vissim (Global R&D Director at Vissim) a Ivan Radvák, vedúci vývoja (Head of R&D Center at Vissim). 

Toto memorandum o porozumení zahŕňa ciele ako tvorba efektívnej a udržateľnej platformy pre spoluprácu v oblasti dátovej analýzy a matematickej optimalizácie, personálne zabezpečovanie študijného programu analýza dát a umelá inteligencia a jeho propagácia. Spolupráca oboch zúčastnených strán by mala byť inštitucionalizovaná vznikom spoločného výskumného laboratória. 


Študuj na UPJŠ