UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pripomíname si Deň učiteľov

"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. "
Jan Amos Komenský


    28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie. V názoroch na úlohu vzdelania v živote jednotlivca i spoločnosti, postojoch k humanizácii a demokratizácii školy pokračujú pedagógovia i dnes.

    Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám týmto vyjadril úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k všestrannosti rozvoja univerzity a ku kreujúcemu sa profilu študentov našej alma mater. Úprimne Vám želám, aby ste svojim osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.

 

  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ v Košiciach
Posledná aktualizácia: 22.01.2021