UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

28. marec - Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia

28. marca si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Deň učiteľov je svedectvom toho, že prínos pedagógov vo vzdelávacom proces je mimoriadne dôležitý a nezastupiteľný. Každá rozumná spoločnosť by si to mala uvedomovať a patrične vážiť. V súčasnej dobe je to znásobené komplikovanou epidemiologickou situáciou, ktorá nás prinútila v záujme ochrany nášho zdravia opustiť priestory našich fakúlt, katedier a presunúť naše aktivity do virtuálneho priestoru, ktorý je síce už bežnou súčasťou našich pracovných životov, ale predsa bezprostredný kontakt učiteľa so študentami je nenahraditeľný. Avšak momentálne nemáme inú možnosť a musíme sa prispôsobiť!

Chcem sa vám, kolegyne a kolegovia, v mene celého vedenia našej univerzity veľmi úprimne poďakovať za energiu, ktorú denno-denne vkladáte do plnenia svojich pracovných úloh a zvlášť v tomto náročnom období, ktoré je skúškou pre nás všetkých.

Chcem Vás ubezpečiť, že vedenie univerzity vynakladá maximálne úsilie, aby boli negatíva vyplývajúce zo súčasnej situácie čo možno najviac eliminované.

Ešte raz vám všetkým ďakujem a prajem do ďalšej práce veľa entuziazmu, no najmä zdravia.

 

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

Posledná aktualizácia: 23.02.2021