UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dodatočný zápis pre Certifikované interdisciplinárne kurzy


Dodatočný zápis pre Certifikované interdisciplinárne kurzy bude od 10.1.2019 do 8.2.2019
(mailom na beata.feckova@upjs.sk).

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021