Prejsť na obsah

Finalistky a finalisti aktuálneho ročníka ESET Science Award sú známi

1minút, 44sekúnd

„Veda bez hraníc“ je hlavnou témou piateho ročníka ESET Science Award, ocenenia pre výnimočné vedecké osobnosti. O tom, že takéto osobnosti bez pochýb pôsobia na UPJŠ svedčí aj pravidelné zastúpenie vedkýň a vedcov z našej univerzity medzi nominantami na prestížne ocenenie v troch rôznych kategóriách:
Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku,
Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov,
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. je tohtoročnou finalistkou kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Profesorka Cechlárová pôsobí v Ústave matematiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako vedkyňa, matematička a pedagogička. Do slovenskej matematiky ako prvá zaviedla problematiku Computational Social Choice. Vo svojom vedeckom výskume sa venuje diskrétnej matematike, teórii výpočtovej zložitosti a aplikáciám týchto disciplín, napríklad v problémoch priraďovania, vytvárania koalícií, spravodlivého delenia a výpočtu ekonomickej rovnováhy. V oblastiach ekonómie, politológie a umelej inteligencie aplikuje metódy matematiky a teoretickej informatiky na riešenie rôznych problémov. Študentom odovzdáva poznanie, že matematika dokáže v živote prinášať jedno z najväčších uspokojení: „Študentov sa snažím naučiť nielen vypočítať riešenie, ale aj rozmýšľať, argumentovať a hľadať správny jazyk na vyjadrenie svojich myšlienok, aby ich dokázali zrozumiteľne predstaviť rôznym skupinám ľudí.“

Laureáta alebo laureátku kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vyberie odborná porota zložená zo zástupcov slovenských vysokých škôl a univerzít. Mená laureátov budú slávnostne vyhlásené 12. októbra od 20.10 hod. počas slávnostného galavečera, ktorý v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke.

Pani profesorke srdečne blahoželáme a držíme jej palce!

Zobraziť viac→


Študuj na UPJŠ