UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach navštívili zástupcovia Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

V piatok 27. septembra 2019 navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zástupcovia Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Spoločného stretnutia na Rektoráte UPJŠ v Košiciach sa zúčastnili veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku J. E. Christophe Léonzi, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu z Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku François-Xavier Mortreuil a Dionýz Hochel z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Za UPJŠ v Košiciach prijali delegáciu rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Medzi prítomnými hosťami boli honorárny konzul David Mortreux, prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu FF UPJŠ prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. a predsedníčka Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu PhDr. Mária Paľová, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.

Na spoločnom stretnutí rokovali o začatej spolupráci UPJŠ a Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a spolupráci univerzity so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom, a to najmä v oblasti študijných programov na univerzite zameraných na jazyky, o možnostiach podpory študentov UPJŠ v rámci študijných pobytov na francúzskych univerzitách prostredníctvom štipendií a o možnostiach budúcich spoločných podujatí na pôde univerzity.

Okrem spoločného rokovania a stretnutia sa prítomní zúčastnili aj projektu Modelového Európskeho parlamentu v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021