Prejsť na obsah

#Overuj si fakty – kampaň proti dezinformáciám

2minút, 14sekúnd

Nová kampaň Overuj si fakty upriamuje pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Súčasná doba je intenzívne poznačená kvantom informácií, ktoré máme k dispozícii prostredníctvom množstva informačných kanálov. Nedostatok osvety a mediálnej výchovy mladých ľudí spôsobuje, že nedokážu v návale misinformácií a dezinformácií kriticky reagovať na správy na internete a ľahko podľahnú informačnej ľahostajnosti.

Hlavnou časťou kampane je webová stránka www.overujsifakty.sk, ktorá objasňuje, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v informačnom toku na internete, aké sú typy dezinformácií, ako sa dajú overiť fakty. Zároveň obsahuje aj časť o kybernetickej bezpečnosti opierajúcu sa o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku CSIRT-UPJŠ – viac: https://csirt.upjs.sk/#/

Kampaň nie je pripravená len pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale jej úlohou je informovať aj zamestnancov, odbornú verejnosť a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí majú záujem rozoznať pravdivé a nepravdivé informácie.  
Kampaň však presahuje obyčajnú informačnú úroveň a ponúka aj presné tipy, ktoré pomôžu ochrániť dáta pred phishingom, scarewareom či nežiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň webová stránka kampane Overuj si fakty pomáha rozlišovať pravdivé a nepravdivé informácie a odkazuje aj na ďalšie zdroje s množstvom doplnkových informácií v podobe odborných publikácií a webových stránok.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia. Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ objasňuje motív kampane prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

 


Študuj na UPJŠ