UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Balíček pod hradom – letný tábor pre deti

Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci svojho širokého spektra aktivít podporuje okrem iného aj podnikateľské príležitosti študentov, ktorí v rámci programu TIP-UPJŠ prechádzajú podnikateľským prostredím a učia sa vlastnou skúsenosťou. Tento proces  je spojený s umiestnením v preinkubátore s reálnym podnikateľským zámerom, v ktorom nie je nutné, aby si študenti založili firmu, ale dostanú priestor k tomu, aby získali v období 1 roka reálnu skúsenosť, ktorá im umožní kvalifikovane sa rozhodnúť, ako ďalej. V prípade, že sú rozhodnutí podnikať, sú prijatí do 2. stupňa prípravy podnikateľov, realizovaného v TIP-UPJŠ.

Projekt BALÍČEK POD HRADOM je prvým výstupom tohto programu, ktorý absolvovala študentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ide o päťdňový letný tábor pod hradom Stará Ľubovňa, určený pre deti vo veku 8 až 13 rokov ponúkajúci prežiť čas strávený športom a zábavou v termíne 12. - 16.8.2019.

Vážení zamestnanci, ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje deti na adrenalínový prázdninový týždeň strávený v historických stanoch pod hradom a umožniť im zažiť kopec srandy a dobrodružstva!

Viac: www.vevericka.sk

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021