UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach podpísala Memorandum o spolupráci so spoločnosťou NOVITECH

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pokračuje v nadväzovaní spoluprác s inštitúciami v oblasti výskumu a experimentálneho vývoja. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. podpísal v pondelok 25. marca 2019 Memorandum o spolupráci so spoločnosťou NOVITECH. Stalo sa tak na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach za účasti predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa NOVITECH a. s. Ing. Atillu Tótha, PhD., riaditeľa pre stratégiu rozvojových projektov Martina Mojžiša a dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Cieľom memoranda je vytvoriť platformu pre obojstranne prospešnú spoluprácu UPJŠ a NOVITECH v oblasti základného a priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti digitálneho podniku. Zmluvné strany memoranda sa dohodli na spolupráci pri prezentácii a propagácii výsledkov vedeckovýskumnej činnosti oboch zúčastnených strán, pri organizácii vedeckých konferencií a seminárov, pri organizácii študentských súťaží, popularizácii štúdia technických a prírodovedeckých odborov, pri podávaní projektov v rámci jednotlivých výziev, ako aj na spolupráci pri formulovaní tém diplomových a doktorandských prác.


Posledná aktualizácia: 22.01.2021