UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Menu akademického roka 2017/2018

Milí študenti,

Chcete si rozšíriť svoje vedomosti  aj z iných študijných odborov rôznych fakúlt UPJŠ? Práve pre Vás sme inovovali Certifikované interdisciplinárne kurzy (CIK) v rámci Menu akademického roka 2017/2018.

Pre záujem spúšťame dodatočný zápis predmetov jednotlivých CIK.

Termín zápisu je do: 14. 09. 2017 zaslaním emailu so žiadosťou na beata.feckova@upjs.sk; rifiv@upjs.sk.

Posledná aktualizácia: 09.01.2018