Prejsť na obsah

Na UPJŠ v Košiciach rezonovala téma holokaustu

1minút, 15sekúnd

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná výskumu holokaustu sa konala v dňoch 11. – 12. júna 2024 v priestoroch Historickej auly UPJŠ v Košiciach. Na podujatí s názvom „The Unforgotten – Exploring the Holocaust from the individual perspective“ odzneli zaujímavé prednášky venovaná aktuálnej a stále citlivej téme holokaustu, v rámci ktorých vystúpili poprední odborníci zo Slovenska, Izraela, Juhoafrickej republiky, USA a Maďarska. Konferenciu otvorila príhovorom prorektorka pre internacionalizáciu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka a odbornú časť otvorila prednáška prof. Hanny Yablonky z Ben Gurionovej univerzity. Priblížila v nej aj životný príbeh svojich rodičov pochádzajúcich z Košíc, ktorých sa holokaust bezprostredne dotkol.

Hlavnou myšlienkou konferencie bolo diskutovať o moderných trendoch vo výskume holokaustu, osobitne s dôrazom na vnímanie udalostí očami jednotlivca. Takýto prístup umožňuje postihnúť konkrétne detaily, dôležité tak z hľadiska lepšieho pochopenia holokaustu, ako aj z hľadiska predchádzania jeho popierania. Podujatie zorganizovali prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ dr. Tamir Hod, Ph.D. z Tel-Hai College v Izraeli ako prínos podpisu memoranda Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s izraelským Tel-Hai College. UPJŠ pri podpise dokumentu v auguste 2023 reprezentovala prorektorka doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka a izraelskú stranu zastupoval viceprezident Tel-Hai College pre akademické záležitosti profesor Nir Becker.


Študuj na UPJŠ