UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila najlepšie spomedzi 6 hodnotených slovenských univerzít, obsadila pozíciu 201-250, čím sa potvrdila kvalita poskytovaného vzdelania a vedeckého výskumu. 

The Emerging Economies University Rankings 2021 hodnotil študijné prostredie, objem, príjem a reputáciu vedeckého výskumu, jeho vplyv na citácie, internacionalizáciu univerzitného prostredia či prenos znalostí z praxe. Oproti umiestneniu v minuloročnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2020 sa UPJŠ výrazne posunula z umiestnenia 301-400. Zo stredoeurópskeho regiónu sa najlepšie umiestnili Karlova univerzita v Prahe a Semmelweis University v Budapešti.

Link na ranking: https://www.timeshighereducation.com/


Posledná aktualizácia: 25.10.2022