Prejsť na obsah

UPJŠ jednou z iniciátorov vzniku Národného batériového centra

1minút, 55sekúnd

Stratégia legislatívy Európskej únie v oblasti dekarbonizácie, znižovania emisií v doprave a dosiahnutia klimatickej neutrality v roku 2050 sú hlavnými menovateľmi vzniku Národného batériového centra. Projekt formou spoločného memoranda iniciovali zástupcovia Slovenskej akadémie vied, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline, Zväzu automobilového priemyslu a Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

„Spúšťame prípravu projektu Národného batériového centra, ktoré má ambíciu podporiť najperspektívnejšie súčasti hodnotového reťazca batériového priemyslu. Chceme sa zaradiť k najlepším hráčom v rámci európskeho priestoru,” uviedol 7.12.2020 predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Kompetencie slovenských subjektov by mali pokrývať tri hlavné oblasti. V rámci prvého pracovného balíka sú prioritnými aktivity v oblasti surovín, materiálov a batériových článkov. Tie by mali prispieť k vývoju pokročilých elektród, elektrolytov a článkov, s cieľom výrazne zlepšiť vlastnosti batérií. Druhý pracovný balík, batériový systém a ich manažment, je zameraný na vývoj inovatívnych systémov riadenia batérií či batériových senzorov, ako aj na pokročilé techniky pre monitorovanie stavu batérií a superkapacitorov počas ich záťaže, s cieľom optimalizovať ich pracovný režim. Témou posledného z pracovných balíkov je recyklácia a ďalšia využiteľnosť batérií. Národné batériové centrum má teda za cieľ nie len spoločný výskum a vývoj, ale aj uplatnenie poznatkov do reálnej praxe.

„Prioritnými témami bude výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových batérií aj na báze síry, tuhých elektrolytov, ako aj nových batérií typu hliník-vzduch, batérií na báze iónov sodíka a železanov a zvýšenie výkonnosti a predĺženie životnosti batérií,” objasnil rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Celá tlačová beseda dostupná na: https://www.facebook.com/

Zdroj fotografie: SAV


Študuj na UPJŠ