Prejsť na obsah

Návšteva francúzskeho veľvyslanca na UPJŠ v Košiciach

1minút, 18sekúnd

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívil v pondelok 12. decembra 2022 v poobedňajších hodinách veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Pascal Le Deunff a atašé pre vzdelávaciu spoluprácu Louis Marandet. Na spoločnom stretnutí s rektorom UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. a prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD., univerzitnou profesorkou boli diskutované témy postavenia UPJŠ v regióne a spolupráce s ostatnými vzdelávacími inštitúciami, fungovanie a význam Košického klastra nového priemyslu (CNIC) a klastra Košice IT Valley, zapojenie univerzity do ich fungovania, či v akademickej oblasti často spomínaná téma integrácie univerzít na Slovensku a združovanie univerzít v európskych alianciách.

Okrem tém vnútroštátneho charakteru sa zúčastnení venovali aj otázkam spolupráce UPJŠ s univerzitami vo Francúzsku, realizácii dvojitých diplomov, možnosti ich kreovania na UPJŠ, a rovnako aj príležitostiam na podporu mobilít študentov na francúzskych univerzitách.

Nemenej dôležitou súčasťou rokovania bola diskusia zameraná na študentov UPJŠ zo zahraničia, ich počtoch a záujme o štúdium na univerzite. Vedenie UPJŠ priblížilo delegácii z Francúzska situáciu študentov prichádzajúcich z Ukrajiny s cieľom študovať v Košiciach, priebeh ich adaptácie na štúdium a podporné mechanizmy a opatrenia pre týchto študentov, ktoré UPJŠ zaviedla.


Študuj na UPJŠ